Algemene voorwaarden

Wendy Symons Photography

KVK  72430397

info@wendysymonsphotography.com

Door een fotoshoot te boeken, accepteert Klant gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en verklaart Klant dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.

Tijdstip
Van klant wordt verwacht op de afgesproken tijd aanwezig te zijn op de afgesproken locatie.
Mocht de klant te laat komen, zal deze van de duur van de afgesproken reportage tijd af gaan.

Levering foto’s
Van de gemaakte foto’s wordt door mij een selectie gemaakt.
Hiervan krijgt je een gedeelte in kleur en in zwart/wit bewerking.
Mocht je de bewerking geheel in kleur of zwart/wit wensen, dan dient dit voorafgaand aan de fotoshoot aan mij kenbaar gemaakt te worden.

Snelle levering
Indien je een snelle levering wenst, laat dit mij dan van te voren weten.
Ik zal er dan voor zorgen dat je de foto’s binnen twee dagen in je bezit hebt.
De kosten voor snelle levering bedraagt € 30,-.

Extra
Mocht je herbewerkingen van de ontvangen foto’s wensen dan wordt er €5,- per foto gerekend.
Herbewerkingen zijn o.m.: het aanpassen van foto’s, omzetten van kleur naar zwart/wit en visa versa.

Hoe ontvang je de foto’s ?
Je ontvangt de foto’s via een online galerij.
Van daaruit kan Klant de foto bestanden downloaden.
Na 14 dagen kun je de foto’s verwachten.

Betaling
Bij het boeken van de shoot ontvangt Klant de factuur waarvan €100,- aanbetaald dient te worden.
Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief.
Het volledige bedrag dient uiterlijk op de dag voor de fotoshoot te worden voldaan.
Dit kan worden overgemaakt per bank op rekening van W.Symons NL71 ABNA 0408 954 44.

Gebruik foto’s
Op grond van de Auteurswet mag de klant de foto’s zelf niet wijzigen,
hier wordt onder verstaan: bijsnijden, kleurfilters toepassen of op een andere manier bewerken.

Daarnaast dient de klant bij publicatie van de foto’s, bijvoorbeeld op het internet, de naam van de fotograaf te vermelden.
Vermeld hierbij de website en/of zakelijke social-media pagina van Wendy Symons Photography.

De digitale bestanden geven de klant recht voor eigen gebruik, het is niet toegestaan om bestanden voor commerciele of non-profit bedrijven te
gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media tenzij van te voren anders is afgesproken.

Tenzij anders overeengekomen, is de Klant niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Portretrecht
Wendy Symons Photography houdt zich het recht voor de foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder: Website, Portfolio, Social-media en Advertenties, tenzij anders overeengekomen.
Afwijkende afspraken worden voor de overeenkomst schriftelijk vastgelegd.

Fotoreportage
Klant kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf je aanspreekt.
Wendy Symons Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt.
Wendy Symons Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Wendy Symons Photography deze selectie heeft gemaakt. Wendy Symons Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan Klant te tonen. Je kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Wendy Symons Photography niet geschikt zijn om te tonen.

Bewaartermijn
Wendy Symons Photography bewaart je foto’s twee maanden.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de geleverde foto’s goed op te slaan.

Slecht weer
Mocht er een slechte weersituatie zich voordoen, dan zal de fotoshoot verschoven worden naar een ander tijdstip of eventueel naar een andere datum afgaande op de weersvoorspelling van de desbetreffende dag.
In overleg met de klant zal de fotoshoot verplaatsten naar een datum binnen een termijn van 14 dagen van de afgesproken datum.

Annulering
Bij annulering, na bevestiging van de overeenkomst, zullen de kosten van de fotoshoot onverminderd in rekening worden gebracht.
Mocht je genoodzaakt zijn de fotoshoot bij ziekte of onvoorziene omstandigheden te willen verplaatsen naar een ander moment?
Dan dien je dit binnen 24 uur voorafgaand aan de shoot kenbaar te maken.
In overleg met de klant wordt er een nieuwe afspraak gemaakt die binnen een maand zal plaatsvinden.

Kosten
De prijzen zijn inclusief btw.
Als u een fotoshoot buiten Almere wenst, dan zijn de volgende extra kosten niet in de prijs inbegrepen:

-reistijd/kostenvergoeding:  € 0.29 p/km.

-eventueel bijkomende parkeerkosten.